AJ BEZ SÚDOV…

Publikácie

Odborná publikácia pre mediátorov od Dany Potočkovej

Nejlepší je domluvit se aneb prủvodce mediačním procesem

Túto „čertvú“  zaujímavú publikáciu vydalo ALFON, s.r.o. v Prahe v roku 2013.  Poskytuje informáciu o vývoji mediácie v Európe a v Čechách a oboznamuje čitateľov so základnými princípmi a technikami mediačného procesu. Súčasne dáva možnosť naučiť sa formulovať obsah mediačnej dohody tak, aby takáto dohoda bola jasná, zrozumiteľná a vyvážená pre strany sporu. Pokračovať v čítaní