AJ BEZ SÚDOV…

Názory

Ako je to s novelou zákona o mediácii?

Podľa informácií prednesených pani Denisou Vargovou z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na 4.medzinárodnej konferencii európskych mediátorov v Bratislave, MS SR pripravuje novelu zákona č. 420/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Podľa jej vyjadrenia bude novela zameraná hlavne na dohľad ministerstva nad činnosťou mediátorov registrovaných MS SR, ako aj riešenie sťažností mediátorov. Novela by mala ísť do medzirezortného pripomienkového konania v decembri tohto roku. Z vyjadrenia pracovníčky ministerstva však bolo cítiť, že tento rezor má záujem predovšetkým na „pritiahnutí uzdy“ pre prácu mediátorov, hoci sa táto činnosť v našich podmienkach zatiaľ len ťažko rodí a vžíva do myslenia ľúdí. Pokračovať v čítaní