AJ BEZ SÚDOV…

Odborná publikácia pre mediátorov od Dany Potočkovej

Nejlepší je domluvit se aneb prủvodce mediačním procesem

Túto „čertvú“  zaujímavú publikáciu vydalo ALFON, s.r.o. v Prahe v roku 2013.  Poskytuje informáciu o vývoji mediácie v Európe a v Čechách a oboznamuje čitateľov so základnými princípmi a technikami mediačného procesu. Súčasne dáva možnosť naučiť sa formulovať obsah mediačnej dohody tak, aby takáto dohoda bola jasná, zrozumiteľná a vyvážená pre strany sporu. Autorka vložila do tejto publikácie hlavne svoje vlastné skúsenosti s mediáciou, pretože sa mediáciou a vyjednávaním  dlhodobo profesionálne zaoberá. Ako mediátorka pôsobila napríklad v južnej Kalifornii, Severnom Írsku, Nemecku, Argentíne i v Rusku. V súčasnosti je riaditeľkou spoločnosti Conflict Management International. Ako expertka vyškolila viac ako 3000 účastníkov v 8 krajinách.  Stála pri zrode prvých mediačných iniciatív v Českej republike a spolupodieľala sa na príprave zákona o mediácii v ČR.

nejlepsi_je_domluvit_se