AJ BEZ SÚDOV…

Ako na to?

Telefonicky alebo mailom si dohodnite termín a čas stretnutia s mediátorom. Na mediačnom stretnutí budete vy, človek, s ktorým máte konflikt a potrebuje ho riešiť a mediátor. Účelom mediácie nie je preštudovať listinná dôkazy, ako to býva na súde, ani vypočúvať svedkov. Mediátor zisťuje potreby a možnosti obidvoch klientov. Tým, že je mediácia dobrovoľná, môžete sa kedykoľvek v priebehu rokovania rozhodnúť, že končíte a ďalej už mediáciu nechcete. Mediácia je v podstate neformálne rokovanie. Formálny je len postup, ktorý musí mediátor vždy dodržať. Proces mediácie vám vysvetlí mediátor na prvom stretnutí a tiež posúdi, či je váš konflikt vhodné riešiť mediáciou. Ak sa s mediátorom dohodnete na mediačnom konaní vášho konfliktu, uzavriete s ním dohodu o riešení sporu mediáciou. Dôležité je dohodnúť si aj dĺžku trvania mediačného konania a tiež jeho cenu.