AJ BEZ SÚDOV…

Prečo mediácia

Pretože zlepšuje prístup ľudí k spravodlivosti tým, že vyžaduje menej finančných prostriedkov, menej energie, menej času a stresu a komplikované životné situácie je možné riešiť v pokojnejšej atmosfére, ako to býva v súdnej sieni. Mediácia tiež pomáha ľuďom vyhrať spory bez bojov a rozsudkov v relatívne krátkom čase od vzniku konfliktu. Účastníci majú kontrolu nad procesom a sami sa môžu rozhodnúť pre riešenie, ktoré im vyhovuje. Mediátor uľahčuje komunikáciu strán a ak je komunikácia veľmi narušená, mediátor vedie rokovania s každou stranou osobitne. Cieľom mediácie je vyvážená dohoda obidvoch strán, ktorá vyjadruje ich možnosti a želania. Mediácia má vysokú využiteľnosť pri finančných sporoch, obchodných sporoch, zmluvných vzťahoch, v rodinných aj v partnerských konfliktoch, pri pracovných sporoch, pri úprave vzťahov medzi majiteľmi nehnuteľností a nájomníkmi, v konfliktoch s úradmi a inštitúciami, pri riešení dedičských sporov, a tiež je praktizovaná aj v školských konfliktoch. Úspešnosť riešení konfliktov mediáciou je podľa štatistík až 70 – 80 %.