AJ BEZ SÚDOV…

Vitajte na mojej stránke

Stojíte pred rozhodnutím, ako riešiť konflikt, ktorý vám lezie na nervy, uberá vám  energiu, oberá vás o čas  a vyhrocuje vzájomné vzťahy doma alebo na pracovisku?  Viete, že obrátiť sa na súd nie je  riešenie, lebo súdy sú finančne nákladné, okrem toho trvajú príliš dlho a nakoniec aj tak možno spor bude trvať ďalej, aj keď ho súd uzavrie svojím rozhodnutím.  Ste z toho všetkého unavení a neviete, ako ďalej?   Akceptovať status quo  alebo pokúsiť sa o zmierenie s druhou stranu sporu  prostredníctvom tretej osoby, teda mediátora?  Určite rozmýšľate správne, ak cítite, že práve mimosúdna dohoda  by mohla byť riešením.  Zmierenie a nájdenie spoločného riešenia je totiž cesta, keď ani jedna zo sporných strán nebude cítiť, že prehrala,  nebude mať pocit nespravodlivosti a vzájomné vzťahy ostanú nenarušené. Na konci riešenia nebude na jednej strane víťaz a na druhej porazený, ale obaja ostanete víťazmi. Verte, že silnejší je ten, kto sa vedel dohodnúť a pochopil, že víťazstvo nemá prinášať sila, ale pochopenie druhej strany. Som presvedčená, že keby pri vzniku konfliktov, a to akýchkoľvek bol k dispozícii mediátor, bolo by možné ušetriť veľa financií, rovnako veľa času a hlavne, ľudia by  viac komunikovali, snažili sa pochopiť jeden druhého a nedostávali sa do slepej uličky. Preto mediácia  čiže mimosúdne riešenie sporov dohodou  je cesta pre riešenie rodinných, susedských, pracovných, obchodných či medzinárodných sporov. Je to cesta, ktorá dáva nádej na vyriešenie zložitých konfliktov, ktoré súdy nikdy nemôžu vyriešiť pre prospech všetkých sporných strán. 

Počas môjho pôsobenia na rôznych pozíciách v štátnej  správe či podnikateľskom prostredí som často pôsobila ako mediátor, hoci som si to vtedy ani neuvedomovala. Riešila som množstvo zložitých  konfliktov,  vždy som sa snažila o hľadanie konsenzu, ktorý prinesie upokojenie situácie a riešenie prijateľné pre všetky strany.  Možno práve táto skúsenosť mi dala odvahu a chuť, aby som sa rozhodla pre prácu  mediátora, registrovaného MS SR.  Je to pre mňa nielen  výzva, ale aj záväzok voči vám, ktorí mi dôverujete…

Ing. Zdenka Kramplová, mediátorka registrovaná MS SR